این ۱۰ ماه بدون فرفر من تقریبا سکوت نسبی و حتی مطلق مجازی بودم! ماهی یکبار شاید یک جمله تویتر و اینستا! اینجا هم نباشه ساکت میشم تا فرفر بعدی
ما رفتیم وی کی روش ولی به دل نمی نشست. خود فیس بوک بود . منتها ورژن قدیمیش ‎- Mamad
آره فقط یک کامنت دیدم ازت :-) ‎- جولیا پندلتون
:)) ‎- امیر برد
دود فرفر رو بخوری دیگه هیچ دودی بت فاز نمیده ‎- Milad