خونه ام که داشت می سوخت مردمی رو می دیدم که بیرون ساختمون با موبایل فیلم می گرفتن! از شدت عصبانیت به یکیشون حمله ور شدم و بعدش گوشیا غلاف شد
این چه دردیه دچار ملت شده، سلفی با بدبختی دیگران آخه؟ ‎- Milad
سعی کن عصبانیتت رو تحت هر شرایطی حفظ کنی . جدی میگم ، پشیمونی بعدش سودی نداره ‎- Mamad
تو اون شرایط از هیچکی توقع کنترل نداشته باش ‎- Milad
درد دچار ملت نمیشه ابادانی، ملت دچار درد میشن ‎- @vanik
چی بگم :| من خودم کنترلم ضعیفه ولی آدم کار دست خودش میده ... ‎- Mamad
میلاد جان سیستم بیمه ایران چطور است؟ بیمه بود خونه ات؟ ‎- رباب
بیمه اش تمام شده بود تمدید نکرده بودم ‎- Milad
:| ‎- Sanach
چرا مردم اينقدر بى عاطفه شدند؟ ‎- بــــــــــاران!
:| چه ملتی داریم واقعا ‎- پرگار
اوه :( ‎- بهنام
عکس گرفتنشون مي‌تونم تصور کنم. یه سوسکم وسط خیابون چپه می‌شه عکس هنری می‌گیرن ولی سلفی با خونه سوخته رو نمی‌فهمم اصلا !!! ‎- homeirav