به نظرم این برنامه استیج شبکه من و تو رکورد بیننده رو در هفته های آتی بزنه
نگاه میکنن؟؟؟ ‎· جولیا پندلتون
بازخورد های اجتماعی که ازش دیدم اینو میگه..کلا عامه پسند برنامه یازی میکنن..شبیه آکادمیه ‎· Milad
نگاه نمیکنم ‎· جولیا پندلتون
چرا خو ‎· Milad
خوشم نمیاد ازش...قب ‎· جولیا پندلتون
خیلی افتضاحه بابا .ما چند قسمت دیدیم ، خیلی بده ‎· RoGhAyEh
مقدماتیش بود..امشب ساعت ۱۰ اصل کاریه ‎· Milad