به نظرم این برنامه استیج شبکه من و تو رکورد بیننده رو در هفته های آتی بزنه
نگاه میکنن؟؟؟ ‎- جولیا پندلتون
بازخورد های اجتماعی که ازش دیدم اینو میگه..کلا عامه پسند برنامه یازی میکنن..شبیه آکادمیه ‎- Milad
نگاه نمیکنم ‎- جولیا پندلتون
چرا خو ‎- Milad
خوشم نمیاد ازش...قب ‎- جولیا پندلتون
خیلی افتضاحه بابا .ما چند قسمت دیدیم ، خیلی بده ‎- RoGhAyEh
مقدماتیش بود..امشب ساعت ۱۰ اصل کاریه ‎- Milad