پشتکار حمید شب خیز مثال زدنیه...۲۰ ساله یک نفره کمربند لاغری و کرم و برنج و روغن میفروشه
شبکه ش واقعا خوبه، هروقت دیدم یه ربع خندیدم :))) دنیای خودشونو دارن ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎- Mamad
کاسبیش هم بد نیس...مال و اموالی ب هم زد از همین شبکه ‎- Milad