ناموسن ۱۰ ماه دست به نت نزدم ۲ روزه این موکوم باز شده خابیدم رو تبلت و هی ور میزنم
:)))))))))) ‎- گیص فرفرون
اسیرمون‌ کرده حسابی :)))) ‎- Homa
يعنى مهتاد شديم رفت ‎- بــــــــــاران!
شدیدا گیرم انداخته ‎- Milad
كلا همه امون رو اسير كرده ‎- بــــــــــاران!
من تازه داشتم با محیط بیرون از اتاقم آشنا میشدم ارتباط برقرار میکردم :))) ‎- LilaC
من چقدر حجم خریدیم این چند روز ! روم نمیشه بگم :| ‎- Mamad
کلا ما جماعت هیچ غیر از فرفر دهنمون وا نمیشه :) ‎- Milad
معتاد شدن چه آسان ترک کردن چه مشکل:دی ‎- Aliusha