ناموسن ۱۰ ماه دست به نت نزدم ۲ روزه این موکوم باز شده خابیدم رو تبلت و هی ور میزنم
:)))))))))) ‎· گیص فرفرون
اسیرمون‌ کرده حسابی :)))) ‎· Homa
يعنى مهتاد شديم رفت ‎· بــــــــــاران!
شدیدا گیرم انداخته ‎· Milad
كلا همه امون رو اسير كرده ‎· بــــــــــاران!
من تازه داشتم با محیط بیرون از اتاقم آشنا میشدم ارتباط برقرار میکردم :))) ‎· LilaC
من چقدر حجم خریدیم این چند روز ! روم نمیشه بگم :| ‎· Mamad
کلا ما جماعت هیچ غیر از فرفر دهنمون وا نمیشه :) ‎· Milad
معتاد شدن چه آسان ترک کردن چه مشکل:دی ‎· Aliusha