موکوم یک واژه عبری به معنی مکان امن ! سایت صهیونیستیه آقا
ای اقا !!! هزار نفر اینو گفتن این چند روز ! هر چیزی عبری باشه لزومن صهیونیستی نیست ؛))) وگر نه تعداد قابل توجهی از ملت اسماشون یهودی و عبریه ‎· Mamad
قسمت بشه دافای صهیونیستی هم بیان اینجا آشنا شیم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دوس داشتی موکون بود داستان ازین هم قشنگتر میشد؟ :دی ‎· مـعـــین
ویکی پدیاشو خوندی ؟ من نوشتم ‎· Mardetanha
اره دستت درد نکنه محسن/ معین شهرضا قزوین مستقیمه :( /ممد جاست کیدینگ/سعید یک فیدی تو فرفر از همین ادفیه مذکور دااادم چی بووود ‎· Milad
@mardetanha: ایول به سرعت عمل :)))) ‎· Mamad
موکام یعنی همون مقام و کلمه عربی است. ‎· saidpar