Avatar for miladam
باید از این ساختمان برم! همسایه ها فرهنگ آپارتمان نشینی ندارن، با هم درگیر شدن و دماغ شکوندن
Comment
اگر یادآور خاطرات بده و مشکلات این شکلی داری هر چه سریعتر اقدام کن ‎· Mamad
Comment
اوه اوه ‎· خانوم میم
Comment
بعد عید میرم ‎· Milad

2015-2018 Mokum.place