اپلود اهنگ نداره،یک اهنگی رفیقام درست کردن خیلی لع تلیتی با هندسفری قر میدی
لع تلیتی یعنی چی ؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
استعاره از نت ها و اصوات نی همبون :)) ‎· Milad
آپلود کن ساند کلود به راحتی آب خوردن اینجا شیر میشه ‎· Mamad
soundCloud آپلود کن بعد با اون بتا شیر کن میاد ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™