اپلود اهنگ نداره،یک اهنگی رفیقام درست کردن خیلی لع تلیتی با هندسفری قر میدی
لع تلیتی یعنی چی ؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
استعاره از نت ها و اصوات نی همبون :)) ‎- Milad
آپلود کن ساند کلود به راحتی آب خوردن اینجا شیر میشه ‎- Mamad
soundCloud آپلود کن بعد با اون بتا شیر کن میاد ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™