کاش حداقل یک سال مسئولیت عمرانی شهرم رو داشتم..چه ایده هایی دارم برای مدرن کردن اینجا، درامد شهر هم از نفت و منطقه آزاد به حدی بالاست که به راحتی ساپورت میشه