Avatar for miladam

از ۱۵ همسایه سرزمینی ایران فقط دبی و ترکیه ارزش سفر دارن

Comment

اگه مرز آبی رو در نظر بگیریم روسیه هم ارزش سفر داره:دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen: ویزا حذف بشه هر 4 ماه میرم روسیه :D

 ‎· حســـــــنے
Comment

حسنی نایب الزیاره باشی:دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

روسیه یک جایی داره سوچی یالتا در سواحل دریای سیاه..عاااااالیه

 ‎· Milad
Comment

ولی از ایران دوره اون قسمتش

 ‎· Milad
Comment

ترکیه که ناامنه، دبی هم که فعلا روابطش کم شده. یه جای دیگه رو بگید :دی

 ‎· همصدا
Comment

@hamseda: روسیه روسیه:D

 ‎· حســـــــنے
Comment

@hssn67 با نیما برو

 ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10