Avatar for miladam

از ۱۵ همسایه سرزمینی ایران فقط دبی و ترکیه ارزش سفر دارن

Comment
اگه مرز آبی رو در نظر بگیریم روسیه هم ارزش سفر داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: ویزا حذف بشه هر 4 ماه میرم روسیه :D ‎· حســـــــنے
Comment
حسنی نایب الزیاره باشی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
روسیه یک جایی داره سوچی یالتا در سواحل دریای سیاه..عاااااالیه ‎· Milad
Comment
ولی از ایران دوره اون قسمتش ‎· Milad
Comment
ترکیه که ناامنه، دبی هم که فعلا روابطش کم شده. یه جای دیگه رو بگید :دی ‎· همصدا
Comment
@hamseda: روسیه روسیه:D ‎· حســـــــنے

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10