این دعوای همیشگی مهندسای معمار و عمران تمومی نداره! در حالیکه هردوتاشون پای کار بهم نیازمندن
معمارم مگه مهندسه ؟ ‎· Mardetanha
مهر نظام مهندسی میگیرن دیگه...فیلد کاری شون هم یواش یواش کامل داره تفکیک میشه..نصفی از درسای رشته عمران هم دارن میخونن ‎· Milad