این که خود هایده است لامصب
ی جاهاییش رو خارج میخونه ‎· Mamad
ناموسن بهتر از بقیه خونده تا حالا ‎· Milad