این که خود هایده است لامصب
ی جاهاییش رو خارج میخونه ‎- Mamad
ناموسن بهتر از بقیه خونده تا حالا ‎- Milad