اونا یارو مایو دو تیکه ایه امشب میاد؟
ها! :)) ‎· همصدا
فریال بود؟ ‎· Milad
خیلیم زشته:/ ‎· مستانه
و هااات ‎· Milad
هات بودنشو از کجا فهمیدی:))))) ‎· مستانه
ما هم مو بینیم هم پیچش مو :) ‎· Milad