اونا یارو مایو دو تیکه ایه امشب میاد؟
ها! :)) ‎- همصدا
فریال بود؟ ‎- Milad
خیلیم زشته:/ ‎- مستانه
و هااات ‎- Milad
هات بودنشو از کجا فهمیدی:))))) ‎- مستانه
ما هم مو بینیم هم پیچش مو :) ‎- Milad