حالا که بیشتر دقت میکنم می بینم فریال مالی نبود،سکینه و حلیمه بهترن
اسم اون کفترات چی بود؟ :)) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
مرحومان جاسم و حلیمه:)) ‎- Milad