چن نفرم هستن اینجا هنوز نفهمیدم کجای فرفر قایم شده بودن که ندیده بودمشون
من هم! میگن از اول فرفر هم بودن! تو اون اوایل که همه پابلیک بودیم که! ‎- Mamad
بلاکی بودن احتمالاً ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: یا برعکس ‎- Mamad
@mirzaie برعکسش رو که میدی ‎- جولیا پندلتون
ببخشید شما کوجای فرفر تشیف داشت ؟ :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@mousaviam2: میدیدم ؟ چطور ؟ ‎- Mamad
اگه بلاکت کرده بودن میدی شون... @mirzaie ‎- جولیا پندلتون
فرفر کسی و که بلاکت کرده رو کامنت و لایکش رو نشون میداد ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان اصلن و ابدن متوجه منظور من نمیشی! خیلی عجیبه ‎- Mamad
یعنی چی؟ ‎- جولیا پندلتون
بعضی هان انگار اسم عوض کردن ‎- راحیل
شایدم در دوره قبلی فرفر بارگاه و درگاهی اختصاصی داشتند :) ‎- Milad