چن نفرم هستن اینجا هنوز نفهمیدم کجای فرفر قایم شده بودن که ندیده بودمشون
من هم! میگن از اول فرفر هم بودن! تو اون اوایل که همه پابلیک بودیم که! ‎· Mamad
بلاکی بودن احتمالاً ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: یا برعکس ‎· Mamad
@mirzaie برعکسش رو که میدی ‎· جولیا پندلتون
ببخشید شما کوجای فرفر تشیف داشت ؟ :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@mousaviam2: میدیدم ؟ چطور ؟ ‎· Mamad
اگه بلاکت کرده بودن میدی شون... @mirzaie ‎· جولیا پندلتون
فرفر کسی و که بلاکت کرده رو کامنت و لایکش رو نشون میداد ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان اصلن و ابدن متوجه منظور من نمیشی! خیلی عجیبه ‎· Mamad
یعنی چی؟ ‎· جولیا پندلتون
بعضی هان انگار اسم عوض کردن ‎· راحیل
شایدم در دوره قبلی فرفر بارگاه و درگاهی اختصاصی داشتند :) ‎· Milad