فک کنم کف رنج سنی اینجا ۲۵ باشه دیگه
چه مشکلی برا تو ایجاد کرده؟ ‎- Dice Marshal
نه مشکلی که نداره ولی کلا از هفتادیا فراری ام به جز معدودی شون ‎- Milad
به خاطر من یه ارفاقی به‌اشون بکن ‎- Dice Marshal
باز حرف سن زدی باز میام گند میزنما. بذار این دهن من بسته بمونه :دی ‎- arashferferi
هاهاهاها فرار نکن میخوام بخوووولمت :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
اینا همون قبلی‌هان که :)) ‎- کلاغ کوچیکه
باشه فرشاد/ ارش هنوز فنچی/آرش میخای بخوریش؟ /ها کلاغ قبلیان ولی رشد کردن ‎- Milad
یادمه آن اوایل که من فرفر آمدم از همه کم سن و سال تر بودم تقریبا الان 26 سالی دارم ‎- بنیامین
@miladam نععع خفه میشم :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™