فرفر که تخته شد و مدتی آواره توییتر بودم با پدیده ای به نام سلبرتی شاخا و بومیان اصیل تویتر اشنا شدم که این اصطلاخ بی اختیار منو یاد بومیان استرالیا مینداخت
images.jpg
من با این که پام به توییتر رسید این گونه رو از نزدیک ندیدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ولی من رو یاد گاوهای شاخدار آفریقا مینداخت ‎- نآمیرآツ
یک باندی ان که هرکدوم چن هزار فالور دارن و احساس مالکیت تام روی توییتر دارن ‎- Milad
بابا اون شاخ شاخاشون ، ما همه با تاریخ عضویتمون میخوردیم اینارو اسمارتیز میریدیم :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
آرش:)) ‎- Milad
خب ما هم اینجا همینیم:-)) ‎- جولیا پندلتون