نسبت به روز اول خلوت شده اینجا! اینکه چرا نمیدونم! البته خودمم کم میام ولی من تو همون فرفرم همینقد بودم
منم بايد كمش كنم از كارام افتادم ‎- بــــــــــاران!
تو یه سال آخر کلا فرفر همین بود، همیشه خلوت بود، به جز اون روزایی که یه اتفاق خاصی میفتاد خبری نبود /// البته اگه دوستان این اپ موبایلی اینجا رو راه بندازن اوضاع یه کم بهتر میشه ‎- Dooman
کدوم میلادی ‎- samantam
راحت میشه کمش کرد/ اره فک کنم دم انتخابات یکم تغغییر کنه/ تازه میگی کدوم میلاد..عینکم تابلو نیس؟ ‎- Milad
یادم نمیادت نکبت ‎- samantam
میلاد آبادانی دیگه ‎- Milad
فرفر محتواش خیلی بیشتر بووووود ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™