نسبت به روز اول خلوت شده اینجا! اینکه چرا نمیدونم! البته خودمم کم میام ولی من تو همون فرفرم همینقد بودم
منم بايد كمش كنم از كارام افتادم ‎· بــــــــــاران!
تو یه سال آخر کلا فرفر همین بود، همیشه خلوت بود، به جز اون روزایی که یه اتفاق خاصی میفتاد خبری نبود /// البته اگه دوستان این اپ موبایلی اینجا رو راه بندازن اوضاع یه کم بهتر میشه ‎· Dooman
کدوم میلادی ‎· samantam
راحت میشه کمش کرد/ اره فک کنم دم انتخابات یکم تغغییر کنه/ تازه میگی کدوم میلاد..عینکم تابلو نیس؟ ‎· Milad
یادم نمیادت نکبت ‎· samantam
میلاد آبادانی دیگه ‎· Milad
فرفر محتواش خیلی بیشتر بووووود ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™