امروز تو کافی نت رفیقم یک دانشجویی اومد مطلب تحقیقی میخاست درباره نقش جراحی زیبایی در افزایش تعداد خواستگار!
رشته شو نپرسیدم ! چه رشته ای از این مدل تحقیقات میخان؟ ‎· Milad
جامعه شناسی مثلا ‎· روانشناس
یک آمارگیری علمی اگه بشه نتایجش باید جالب باشه :) ‎· Milad