یک چیزی که همیشه مخفیه و ب ندرت گندش در میاد فساد اخلاقی بخشی از جامعه پزشکی و سو استفاده هاشون از بیماران خانم است
فیلم جدید در اومده؟ :))) ‎· Dr.RoHo
آره بیل مکانیکی :)) ‎· Milad
اجازه هست اون دعانویسه ک ملت رو حامله میکرده رو هم جزو این جامعه حساب کنم؟ :دی // ضمنا کلیپشو پاک کردما ‎· آمیرزو
تو همه اقشار و مشاغل هست متاسفانه ‎· میسی
بله مجازی میزرووو/ هوم میسی ‎· Milad
دادگاه طلاق از دربون تا وکیل و قاضی رو هم باید یاد کرد تو این بحث ‎· Hattori Hanzo
آخ یاد دوستم افتادم مسموم شده بود رفته بود دکتر یارو گیرداده بود پریودی شروع کرده بود مالیدن شیکمش این گفته بود بابا پریود کجا بود حالت تهوع دارم یارو گیر داده بود نه تو حالیت نیست :)) ‎· Aliusha