باشگاه ها و رستوران های شرکت نفت، قدیما سرویس دهی شون مفصل تر بود
گداخونه شده صنعت نفت ‎· بهنام
البته نفت هم زیر ۳۰ دلاره ! ‎· Milad
نفت صد دلاری هم دیدیم. همین پخ بود حالا بدتر شده ‎· بهنام
گدا خونه:-)) ‎· جولیا پندلتون