باشگاه ها و رستوران های شرکت نفت، قدیما سرویس دهی شون مفصل تر بود
گداخونه شده صنعت نفت ‎- بهنام
البته نفت هم زیر ۳۰ دلاره ! ‎- Milad
نفت صد دلاری هم دیدیم. همین پخ بود حالا بدتر شده ‎- بهنام
گدا خونه:-)) ‎- جولیا پندلتون