امیدوارم به لغو تحریمای نفتی، توتال و انی و بی پی بیان کلی از رفقا مهندس نفت که زبانشون خوبه میرن سر کار
امیدوارم اکسون موبیل هم بیاد. پای آمریکاییها به صنعت نفت ایران باز بشه. ‎· meysam
اوباما انگار فقط واسه بویینگ امضا کرده فعلا ‎· Milad