اونایی که تو دور همیا قلیون نمیکشن رو ۲ درصد کمتر از بقیه تحویل میگیرم :))
:)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
معتاد:دی ‎· Aliusha
والا خو:)) می تنگن تو فاز بقیه ‎· Milad
مى تنگن يعنى چى؟ ‎· بــــــــــاران!
سیگار بکشیم چی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
چه سوال سختی پرسیدی:)))) ترجمه لهجه جنوبی به تهرانی ‎· Milad