تلگرام سیستم اطلاعاتی قدرتمندی داره! شمارهایی که من سالها پیش پاک کردم رو میاره
شت، چطوری؟ مگر میشه؟ ‎- pirzad
واس خودمم عجیب بود اوایل که نصب کرده بودم! قبلا هم علتش رو پرسیدم کسی نمیدونست ‎- Milad
@miladam: اونا که شماره شون رو پاک کردی شماره ات رو داشتن و تلگرام نصب کردن ‎- Mamad
اره متاسفانه ممد! و ب نظرم اشکال بزرگیه این ‎- Milad