تقریبا غیر از اتوکد و فیلم دیدن کاری با لپ تاپ ندارم ! ۹۰ درصد نت بازیم با گوشیه