هوس تیراندازی و شکار کردم، کوه و دشت دیگه ارضام نمیکنه
زیاد با تفریحات ملایم حال نمیکنم..آدرنالین تخلیه نمیشه ‎- Milad
بریم از این ورزش ها که با طناب از ارتفاع میپرن :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
بانجی جامپینگ توچااال عوف ‎- Milad