بعد از ۲۵ سال هنوز کسی نفهمیده چرا امشو شوشه لیپک لی لی لونه؟
معنى داره؟ ‎- بــــــــــاران!
باران فید بعدی ‎- Milad
ديدم ممنون از توضيحات ‎- بــــــــــاران!