بعد از ۲۵ سال هنوز کسی نفهمیده چرا امشو شوشه لیپک لی لی لونه؟
معنى داره؟ ‎· بــــــــــاران!
باران فید بعدی ‎· Milad
ديدم ممنون از توضيحات ‎· بــــــــــاران!