جاده آبادان اهواز
در یه روز معمولی وسط تابستون ‎- مـعـــین
اره شرجی هم بود ‎- Milad