جاده آبادان اهواز
IMG_20160129_112808.jpg
در یه روز معمولی وسط تابستون ‎- مـعـــین
اره شرجی هم بود ‎- Milad