جاده آبادان اهواز
IMG_20160129_112808.jpg
در یه روز معمولی وسط تابستون ‎· مـعـــین
اره شرجی هم بود ‎· Milad