امشب این پیرزنه حذف شه خاهشا رو مخه
بد نخوند كه، بعيده حذف بشه ‎· afrodit
نچسبه واس من! ‎· Milad
برنده شدن فریال احتمالا روی مذاکرات صلح خاورمیانه تاثیر میگذاره ‎· pirzad
هوم به نیم قرن کشتار خاورمیانه پایان میده ‎· Milad