امشب این پیرزنه حذف شه خاهشا رو مخه
بد نخوند كه، بعيده حذف بشه ‎- afrodit
نچسبه واس من! ‎- Milad
برنده شدن فریال احتمالا روی مذاکرات صلح خاورمیانه تاثیر میگذاره ‎- pirzad
هوم به نیم قرن کشتار خاورمیانه پایان میده ‎- Milad