اگه دهه ۶۰ بود سر میدون انقلاب یارو داد میزد،پاسور عرق ،...ورق، پشت پرده سولماز،شبهای من و تو،
تا اواخر هفتاد هم اینکارو میکردن :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
تا سال ۸۲-۸۳ هم یادمه :) ‎- Milad
چارراه زند شیراز هنوزم میگن ‎- alawee
توپخونه سر لاله زار هنوزم هست ‎- Mamad