سر کار هم بحث سلماز ، چه جو استیج گرفته ملتو
مردم فضولی هستیم خو ‎· samantam
سولماز ‎· جولیا پندلتون
من و تو سفارت نداره از دیوارش بریم بالا؟ ‎· Milad