من ۹۹۸ کیلومتر از ولنتاین دورم امسال :)
فاصله تهران تا اهواز همین حدوداست! ؟ ‎- greendove
باهوش من :) ‎- Milad
برا من کار با کیلومتر راه نمیافته :))) نیست و نابود چقد فاصله میشه؟ لیمیتش به بینهایت میرسه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید بخل لیتلی ‎- Milad
انصافا انتظار این کامنتو نداشتم غافلگیر شدم :))) بخل بک:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کلا من یکهویی آمپر میزنم :)) ‎- Milad