من ۹۹۸ کیلومتر از ولنتاین دورم امسال :)
فاصله تهران تا اهواز همین حدوداست! ؟ ‎· greendove
باهوش من :) ‎· Milad
برا من کار با کیلومتر راه نمیافته :))) نیست و نابود چقد فاصله میشه؟ لیمیتش به بینهایت میرسه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید بخل لیتلی ‎· Milad
انصافا انتظار این کامنتو نداشتم غافلگیر شدم :))) بخل بک:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کلا من یکهویی آمپر میزنم :)) ‎· Milad