کلا دیگه از ولنتاین نمیشه در رفت...نخری و نگیری یکسال دهنت سرویسه
چجوری میشه کات مصلحتی کرد کا؟ ‎· آمیرزو
ب این راحتیا دیگه خر نمیشن...این فیلما قدیمی شده..دهن سلبیس تر این حرفان:)) ‎· Milad