Avatar for miladam
آلمان هم میخاد شروع کنه به اخراج پناهنده های خاورمیانه ای...اینقد گند زدن که مهمونی تموم شد
Comment
آنقدر دروغ گفتن و كيس هاي الكي سأختن كه اون بيچاره هايي هم كه واقعا جونشون در خطره، به خاطر دروغ دغل هاي يه مشت مفتخور بيكاره، كيس هاشون رد ميشه. ‎· mahta
Comment
دیگه رسم نانوشته ای سوختن تر و خشک با هم ‎· Milad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10