تابستون رفتم ترکیه خوش گذشت ولی اگه با تور نمیری باید دهن سرویس تر از خودشون باشی چون تا می فهمن ایرانی هستی میخان صورتحسابای چرب هل بدن
نه اينكه ايرانيا كه توريست ميبينن نميتيغنش ‎· Nebraska
اونایی که میان ایران هم باید ایرانی بازی یاد بگیرن :)) ‎· Milad