اینایی که از فرط بیکاری میرن دکترا میخونن که دیرتر بیکاری شون رو احساس کنن
خدمت آقا، خدمت :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
خدمت رفتن با دکترا و در سن بالا عذابش خیلی وحشتناک تره ‎- Milad
ما نیت خرید داریم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
۸ سال غیبت بعد از دیپلم رو داری؟ ‎- Milad
سال دیگه میشه هشت سال :))) از هشتاد و شش که دیپلم گرفتم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
البته بچه ها میگفتن کردنش پنج سال غیبت و تصویب شده ‎- SaeedTheGiraffe ?
اگه تو این فاصله دانشجو باشی غیبت حساب نمیشه ها..البته امیدوارم معاف شی ‎- Milad
البته تو بلاد کفری...و ممکنه بدون معافیت تحصیلی رفته باشی ‎- Milad
بدون معافیت رفتم، خیلی هم سخت بود، البته الان دیگه گذشت :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
جیمی ) ‎- Milad