Avatar for miladam
اینایی که از فرط بیکاری میرن دکترا میخونن که دیرتر بیکاری شون رو احساس کنن
Comment
خدمت آقا، خدمت :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
خدمت رفتن با دکترا و در سن بالا عذابش خیلی وحشتناک تره ‎· Milad
Comment
ما نیت خرید داریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
۸ سال غیبت بعد از دیپلم رو داری؟ ‎· Milad
Comment
سال دیگه میشه هشت سال :))) از هشتاد و شش که دیپلم گرفتم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
البته بچه ها میگفتن کردنش پنج سال غیبت و تصویب شده ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
اگه تو این فاصله دانشجو باشی غیبت حساب نمیشه ها..البته امیدوارم معاف شی ‎· Milad
Comment
البته تو بلاد کفری...و ممکنه بدون معافیت تحصیلی رفته باشی ‎· Milad
Comment
بدون معافیت رفتم، خیلی هم سخت بود، البته الان دیگه گذشت :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
جیمی ) ‎· Milad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place