اینایی که از فرط بیکاری میرن دکترا میخونن که دیرتر بیکاری شون رو احساس کنن
خدمت آقا، خدمت :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
خدمت رفتن با دکترا و در سن بالا عذابش خیلی وحشتناک تره ‎· Milad
ما نیت خرید داریم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
۸ سال غیبت بعد از دیپلم رو داری؟ ‎· Milad
سال دیگه میشه هشت سال :))) از هشتاد و شش که دیپلم گرفتم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
البته بچه ها میگفتن کردنش پنج سال غیبت و تصویب شده ‎· SaeedTheGiraffe ?
اگه تو این فاصله دانشجو باشی غیبت حساب نمیشه ها..البته امیدوارم معاف شی ‎· Milad
البته تو بلاد کفری...و ممکنه بدون معافیت تحصیلی رفته باشی ‎· Milad
بدون معافیت رفتم، خیلی هم سخت بود، البته الان دیگه گذشت :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
جیمی ) ‎· Milad