یک مستاجر بی سواد که تازه گاومیش هاشو فروخته اومده شهرنشین شده اومده تو مجتمع! دیشب بش میگم سر ماه باید شارژ بدید..با فارسی لاغرش میگه شارژ چیه!؟ من همراه اول دائمی دارم!
خدا ب خیر کنه یکسال با این تو ساختمون ‎· Milad