این مردای۲ زنه که دارید سرش بحث میکنید کلا ۱ درصد جامعه مذکران ایرانی رو شامل نمیشه...از لحاظ اینکه مثلا من دقیقم و فید: آمار و ارقام و علمی :))
یه درصد؟ ‎- LilaC
خب زنای ایرانی انقدر خوبن که نیازی نیست به دومیش :دی اسمایلی مرد متاهل نمونه :)) ‎- اسکولاسیون
یک درصد میشه عددی در حدود ۴۰۰ هزار نفر ‎- Milad
کمه ها ‎- LilaC
3 زنه 4 زنه هم داریم؟ ‎- نآمیرآツ
نمیگیم چرا زن دارن که.بحث اینه خانومای معتقد با این قضیه مشکلی ندارن آیا در صورت وقوع ‎- farzaaneh
منم میگم اون خانمای معتقد با اقلیتی محدود از مردان جامعه ازدواج کردن! ‎- Milad