بعد از لامپ و کمک فنر این بار دنده ماشین :)))
مار هم اومده :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تا کجا میخان پیش برن این دوستان؟ :)) ‎· Milad
البته چند مورد دیگه هم این بین اومده بودا :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دنده ماشین داستان کهن و قدیمی هستش :)) ‎· Ashmogh
دنده پیکانی مدل ۱۳۴۸ :)) ‎· Milad