بعد از سقوط جنگنده روس و بمب گذاریهای داعش در استانبول بیش از ۱۳۰۰ هتل ترکیه ورشکست شدن..البته ایرانیا هنوز بی خیال نجات توریسم ترکیه نشدن
من بعد از ۲۲ بار سفر به استانبول به غیر ۷ تا ۱۰ فاحشه روس اصلا روسی تو استانبول ندیدم. پاتقشون آنتالیا بود. بنابرین خبر الکیه ‎· Mardetanha
خبر از من نبودا ! نقل از خبرگزاریه ‎· Milad
میدونم، خبرش چرنده ‎· Mardetanha
البته هتل های شهرهای ساحلی، سالی چهار پنج میلیون توریست روسی ترکیه می رفتند ‎· بنیامین