جوری شده که اونایی که دوس پسر یا دوس دختر ندارن رو با چشم بیماران قابل ترحم نگاه میکنن
بد زمونه ای شده اقا ... بد ‎- خانوم میم
من الان یک بیمارم:دی ‎- Aliusha
ما همه بیماریم که اگر نبودیم اینجا نبودیم :ی ‎- alifkr
دقیقا علی حالا یه تک و توک سالمم بین مون هست ولی اکثرا ناقصیم:دی ‎- Aliusha