جوری شده که اونایی که دوس پسر یا دوس دختر ندارن رو با چشم بیماران قابل ترحم نگاه میکنن
بد زمونه ای شده اقا ... بد ‎· خانوم میم
ههععیی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
من الان یک بیمارم:دی ‎· Aliusha
ما همه بیماریم که اگر نبودیم اینجا نبودیم :ی ‎· alifkr
دقیقا علی حالا یه تک و توک سالمم بین مون هست ولی اکثرا ناقصیم:دی ‎· Aliusha