در راستای فید هادی که سرش کلاه گذاشتن باید بگم اگه پیاز رفت جز میوه ها، دوماد هم میره جز فامیل :)
باجناق از دوماد بهتره والا ‎- Mamad
دوماد که نبود باجناق برادرم بود ‎- hadi
اون که دیگه از پیاز هم رد :)) ‎- Milad
خودتونم داماد ميشيد همين رو ميگيد؟ ‎- بــــــــــاران!
همیشه گفتم :) ‎- Milad
+++++++++++++++++++ ‎- Aliusha
نخیرم ‎- Myri∂m