در راستای فید هادی که سرش کلاه گذاشتن باید بگم اگه پیاز رفت جز میوه ها، دوماد هم میره جز فامیل :)
باجناق از دوماد بهتره والا ‎· Mamad
دوماد که نبود باجناق برادرم بود ‎· hadi
اون که دیگه از پیاز هم رد :)) ‎· Milad
خودتونم داماد ميشيد همين رو ميگيد؟ ‎· بــــــــــاران!
همیشه گفتم :) ‎· Milad
+++++++++++++++++++ ‎· Aliusha
نخیرم ‎· Myri∂m