رکورد ازدواج سفید در جهان رو احتمالا اندی و شینی با ۲۷ سال دوستی داشتن
download.jpg
ریلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ‎- farahnaaz
آره تقریبا از اواخر دهه هشتاد میلادی یا همون ۶۵-۶۶ خودمون ‎- Milad
ازدواج کردن؟ ‎- Sanach
آره پارسال ‎- Milad