رکورد ازدواج سفید در جهان رو احتمالا اندی و شینی با ۲۷ سال دوستی داشتن
download.jpg
ریلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ‎· farahnaaz
آره تقریبا از اواخر دهه هشتاد میلادی یا همون ۶۵-۶۶ خودمون ‎· Milad
ازدواج کردن؟ ‎· Sanach
آره پارسال ‎· Milad