فایل صوتی شینا رو گوش دادم! کسانی که با مناسبات روابط جنس مخالف در ایران آشنا هستند میفهمن که مصداق عینی تعرض نبود ...م
گاگول گیر آوردین؟ به توافق نرسیدن دیگه...فیلمای اکشن زیاد می بینین؟...یارو داره با عشوه حرف میزنه بعد میگه فیلان و فولان ‎· Milad
روحو آروم باش :)) ‎· Milad