کلا تعادل بین زندگی مجازی و واقعی ندارم..برم تو واقعیت کلا وجود اینترنت یادم میره..بیام تو مجاز اینقد میخابم روش تا زخم بستر بگیرم
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?