دیشب خاب دیدم نومیا و یک فرفری دیگه که یادم نیس اومدن خونه ما و گیر ۳ پیچ که یک لندکروز ۲۰۱۶ اروندی برام جور کن...ما هم قسم که دلال ماشین نیستیم باور نمیکردن..اخرش یک لندکروز چپی دور رنگ انداختم بهش :))
2016-toyota-land-cruiser-australian-spec_100522188_l.jpg
·1
:)))) نومیا کروات صورتیه رو بسته بود؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه هوا جنوب گرمه با مایو صورتی اومده بود :)) ‎· Milad
کامنتی داشتم کظم میکنم :)) خودش اومد دایرکت کنم بهش از نگفتنش نمیرم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)))) من!؟! تنها علاقه ای که مطمئنم وجود نداره اتومبیله. من اصلا رانندگیم هم فاجعه س ‎· نومیا
ولی خیلی نامردی در هر حال :))) ‎· نومیا
طرف من واسه معامله نیا :))) ‎· Milad