کلا اینجا چن نفره که بخایم بلاک هم بکنیم...خودمونیم و خودمون و خودشون