نوشته گوشت خوک یک خاصیتی داره که اگه بخوری بی ناموس میشی
:)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?