دیشب کنسرت مهدی یراحی بود تو سالن منطقه آزاد اروند، ناموسن کنترل آبادانیا در برابر آهنگ بندری غیر ممکنه..جای جای سالن در حال لرزوندن بودن :))
خیلی ستمه تو این روز و تاریخ و قرن هنوز باید ترسید که کنترل شن برا لرزش بندری :| از فان ترین لرزش هاست ‎· SaeedTheGiraffe ?
گفتم که کنترل غیر ممکنه :)) بندری بزاری اینجا با گارد اس اس هیتلر هم نمیشه نگهش داشت: دی ‎· Milad
دمشون گرم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?