میگم کسی فهمید این یارو ماهان چی خوند؟ لالالالا لولولو لی لی لی ؟
واویلا لیلی، اسمایلی نومیا ‎- SaeedTheGiraffe ?
کار دین مارتین بود به نظر من ‎- دامون
فکر کنم این بود https://www.youtube.com/watch?v=wTgRg68wjko ‎- دامون
هرچی خوند خیلی ک..شعر بود ‎- Milad
خو این کس شعر خواند. اصل آهنگش باحاله:) مطمئن نیستم این کارِ ‎- دامون