میگم کسی فهمید این یارو ماهان چی خوند؟ لالالالا لولولو لی لی لی ؟
واویلا لیلی، اسمایلی نومیا ‎· SaeedTheGiraffe ?
کار دین مارتین بود به نظر من ‎· دامون
فکر کنم این بود https://www.youtube.com/watch?v=wTgRg68wjko ‎· دامون
هرچی خوند خیلی ک..شعر بود ‎· Milad
خو این کس شعر خواند. اصل آهنگش باحاله:) مطمئن نیستم این کارِ ‎· دامون